nl olivijn in de tropen
verdere info kosten fotos
taal-en
taal-nl
Home CO2 probleem Olivijn Wetenschap Producten Olivijn in de tropen Contact gegevens offerte Links CO2 energy reactor

All-win in de tropen

 

Algemeen

CO2 binding door olivijn is het meest effectief in tropische omstandigheden.

Om hiervan optimaal en gecontroleerd gebruik te maken is Olivine Concepts in januari 2010 een samenwerkingsverband aangegaan met diverse kennisinstituten en bedrijven.

lees meer..

 

Doel

Het doel is om zo snel en kosteneffectief mogelijk door middel van Olivijn CO2 te binden en de opbrengst van landbouwgrond te verbeteren. Daarbij worden  mensen in ontwikkelingslanden  ondersteund in hun ontwikkeling.

 

 

Uitvoering

In één van de armste delen van Tanzania is begonnen met een veelbelovend initiatief.

Bij Small-Holders mijnen wordt al jarenlang gezocht naar edelstenen, bij deze werkzaamheden komen grote hoeveelheden reststoffen vrij.

Op een aantal plaatsen gaat het om mineralen met een groot percentage olivijn.

Dit fijne olivijn wordt door ons opgekocht en verspreidt over de in de omgeving aanwezige rijstvelden.
Door de verwering van het olivijn komen o.a. Mg ionen, Carbonaat en Silica vrij die de arme grond vitaliseren.
Hierdoor wordt de rijstproductie vergroot!

 

In deze omgeving gaat de reactie honderden malen sneller en kunnen dus grote hoeveelheden CO2 gebonden worden.

lees meer...

 

Controle  

De controle en monitoring van het project worden mede uitgevoerd door kennisinstituten in Nederland en Tanzania.

lees meer...

 

 

 

 

 

plaatjes7