nl olivijn in de tropen
verdere info kosten fotos
taal-en
taal-nl
Home CO2 probleem Olivijn Wetenschap Producten Olivijn in de tropen Contact gegevens offerte Links CO2 energy reactor

 

Algemeen

CO2 binding door olivijn is het meest effectief in tropische omstandigheden.

De reactie snelheid is sterk afhankelijk van temperatuur, aanwezigheid van water en CO2.
Deze omstandigheden zijn in tropische omstandigheden optimaal, waardoor de reactie in verhouding met dezelfde omstandigheden in Nederland zeer snel verloopt.

 

 

Uitvoering

In één van de armste delen van Tanzania is begonnen met een veelbelovend initiatief.

Bij Small-Holders mijnen wordt al jarenlang gezocht naar edelstenen, bij deze werkzaamheden komen grote hoeveelheden reststoffen vrij.

Op een aantal plaatsen gaat het om mineralen met een groot percentage olivijn.

Dit fijne olivijn wordt door ons opgekocht en verspreidt over de in de omgeving aanwezige rijstvelden.

 

In deze omgeving gaat de reactie honderden malen sneller en kunnen dus grote hoeveelheden CO2 gebonden worden.

 

Small-Holders

Small-Holders zijn kleine zelfstandigen die een stukje land pachten.
Dit land wordt bewerkt voor voedselgewassen of mijnbouw.

De inkomenspositie van deze small-Holders is zeer slecht.

Alleen bij een gelukte oogst of het vinden van waardevolle gesteenten krijgen ze ( beperkt) geld.

Het gemiddeld inkomen is lager als € 1,- per dag !

 

Door het opkopen van de reeds gedolven olivijn ( reststof) en het laten verspreiden op rijstvelden, vind een anzienlijke verbetering plaats van hun inkomen en wellicht nog belangrijker, een periodieke uitbetaling!

 

De mensen krijgen hierdoor de kans om zichzelf te ontwikkelen en hun kinderen naar school te sturen.

 

Na reactie met water en CO2 blijven de mg ionen, silica en Bi-carbonaat achter in de bodem en zorgen zo voor een betere groei en oogst van de rijst.

 

 

 

Controle

De controle en monitoring van het project worden mede uitgevoerd door kennisinstituten in Nederland en Tanzania.

Samen met Universiteit van Wageningen, Utrecht en Delft worden meet parameters opgesteld.

Door de plaatselijke landbouw universiteit worden periodiek veldmetingen verricht en het ministerie van mijnbouw in Tanzania controleert de hoeveelheden.

 

 

 

 

 

plaatjes7